جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور