جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
20 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور