جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
21 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور