جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
26 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور