جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
25 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور