جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
22 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور