جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور