جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
18 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور