جریان شناسی مخالفان انبیاء در قرآن
16 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور